Przejdź do treści

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie
ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie

Projekty

Porozkładane na stole różne karteczki, szkice, które pokazują palcami 3 osoby.

Projekt Praca

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób pracujących zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa poprzez dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy...