Przejdź do treści

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie
ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie

Projekty

Porozkładane na stole różne karteczki, szkice, które pokazują palcami 3 osoby.

Projekt 3

Projekt skierowany do...
Porozkładane na stole różne karteczki, szkice, które pokazują palcami 3 osoby.

Projekt 2

Projekt skierowany do...
Porozkładane na stole różne karteczki, szkice, które pokazują palcami 3 osoby.

Projekt 1

Projekt skierowany do...