Przejdź do treści

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie
ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie

O nas

Nasza historia

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności działa od 1.06.2007 roku. Pierwszą inicjatywą organizacji był projekt “Bez dźwięku nie ma ciszy” realizowany we wrześniu 2007 roku. Celem projektu była aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i umożliwienie im dostępu do czynnego udziału w kulturze oraz połączenie środowisk twórczych osób sprawnych i niepełnosprawnych. Projekt dofinansowany był z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Główne działania realizowane w ramach projektu to trzydniowe warsztaty bębniarskie z udziałem osób niesłyszących oraz happening łączący takie wydarzenia jak: wystawa malarstwa Związku Głuchych z Rzeszowa i Mielca, bezpłatne badanie słuchu i konsultacje laryngologiczne, występ zespołu “Czwarta strona ulicy” z udziałem osób niesłyszących.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności było partnerem projektu “Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Projekt realizowany od 01.03.2008 do 30.09.2008 w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL. Projekt miał zachęcić mieszkańców gmin powiatu mieleckiego do podejmowania działalności agroturystycznej oraz rejestracji produktów regionalnych. Projekt “Kim jesteśmy i gdzie żyjemy” oraz “Agroturystyka-nowe możliwości” jest kolejnym zadaniem, w które Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności się angażuje. Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu “Kim jesteśmy i gdzie żyjemy” jest aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Baranów Sandomierski w obszarze życia kulturalnego i pośrednio zawodowa w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju przedsiębiorczości. Głównym problemem jest zanikające życie kulturalne gminy oraz stopniowe zanikanie tradycyjnego lokalnego rzemiosła. Szybkie zanikanie wartości kulturowego dziedzictwa narodowego ma miejsce w całej Polsce szczególnie na terenach wiejskich. Tendencja ta jest również widoczna w Gminie Baranów Sandomierski. Przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury takie jak obyczaje, wierzenia, sposób myślenia i zachowania, norm postępowania odchodzą w niepamięć. Podobna sytuacja dotyczy rękodzielnictwa, produkcji lokalnych nalewek, garncarstwa, wikliniarstwa i innych tradycyjnych umiejętności kultywowanych w gminie od pokoleń.

Coraz mocniejsza potrzeba poczucia tożsamości lokalnej sprawia, że mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski pragną powrotu do kultywowania tradycji i odradzania się niektórych gałęzi sztuki ludowej. Popularyzacja własnych tradycji oraz walorów przyrodniczych mogłaby stanowić czynnik rozwoju lokalnego, sposób na przyciąganie turystów, tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy, oraz kreowania pozytywnego wizerunku regionu. Położenie gminy, czyste środowisko, bogata tradycja i historia gminy w połączeniu z promocją kultury i tradycji lokalnej to wielkie atuty, które należałoby wykorzystać. Największą atrakcją gminy jest Zamek w Baranowie Sandomierskim zwany “Małym Wawelem” bądź “Perłą renesansu”. Jest to jedna z najpiękniejszych w Polsce i Europie siedzib magnackich. Ponadto w ewidencji konserwatorskiej znajduje się blisko 70 obiektów zabytkowych, stanowiska archeologiczne, liczne szlaki turystyczne. Głównym działaniem projektu jest Happening. Całościowo został w nim zaprezentowany dorobek kulturowy gminy Baranów Sandomierski, poprzez występy zespołów folklorystycznych, kapeli, wystawy rękodzielnictwa, rzemiosła.

Kolejnym projektem realizowanym prze Stowarzyszenie jest “Agroturystyka-nowe możliwości”. Jego celem było podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców gminy Baranów Sandomierski w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej i innej pozarolniczej. Na terenie gminy Baranów Sandomierski obejmującej obszar 122 km2 funkcjonują zaledwie dwa gospodarstwa agroturystyczne. W ostatnich latach odżyło zainteresowanie ludzi wypoczynkiem w nie renomowanych ośrodkach wypoczynkowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się Baranów Sandomierski i jego okolice. Turysta ma możliwość nie tylko podziwiania krajobrazu, ale również starych kapliczek, kościółków czy też obiektów architektury dworskiej. Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną tej okolicy jest zamek w Baranowie Sandomierskim zwany „małym Wawelem” bądź „perłą renesansu”. Jest to jedna z najpiękniejszych w Polsce i Europie siedzib magnackich. Można podziwiać również 6 innych obiektów zabytkowych. Na terenie gminy istnieją liczne szlaki turystyczne piesze i wodne. Pod względem geograficznym miasto wraz z najbliższymi okolicami stanowi fragment zajmującej rozległy obszar równin Kotliny Sandomierskiej leżącej w widłach Wisły i Sanu. Dlatego promocja walorów gminy oraz ukazanie najlepszych praktyk z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej i pozarolniczej przyczyni się do realizacji celu projektu. Głównym działaniem projektu były Targi Agroturystyczne. Ich zadaniem jest pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski w zakresie rozwoju działalności agroturystycznej i innej pozarolniczej oraz promocja dobrych praktyk z tego obszaru.