Przejdź do treści

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie
ul. Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie

Rozpoczynamy realizację nowego projektu pt.” Projekt Praca”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności zaprasza do udziału w projekcie

Projekt Pracawspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Priorytet nr FEPK.07.00 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa

 

Projekt skierowany jest do  150 osób, które są: zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, bądź umowach krótkoterminowych, do ubogich pracujących lub są to osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie skierowane jest do w/w osób, które zamieszkują/uczą się/ bądź pracują na obszarze woj. podkarpackiego.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają osoby zamieszkujące w miastach: Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk, na obszarze gmin: Czarna, Lutowiska oraz Ustrzyki Dolne (powiat bieszczadzki), Komańcza, Tyrawa Wołoska, Bukowsko, Zagórz (powiat sanocki), Baligród, Cisna, Olszanica, Solina oraz Lesko (powiat leski), gmina Bircza (powiat przemyski), powiat lubaczowski, gmina Horyniec Zdrój, gmina Lubaczów, miasto Lubaczów, gmina Cieszanów, gmina Narol oraz miasto Sandomierz.

 

W ramach Projektu każda zakwalifikowana osoba może skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach Identyfikacji potrzeb uczestnika projektu dla 150 osób (3h/osobę),
  • Szkolenia cyfrowe dla 20 UP w wieku 15-29 lat,
  • Poradnictwo zawodowe grupowe dla 100UP (6h/grupę),
  • Szkolenia/kursy zawodowe dla 150 UP nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych,
  • Staże zawodowe dla 20 UP, staż będzie trwał średnio 3 miesiące.

W ramach uczestnictwa w projekcie UP otrzymają stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób gdzie zajęcia będą poza miejscem zamieszkania, catering i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 365 672,00 zł     Wysokość dofinansowania z UE: 1 227 872,00 zł

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

www.mapadotacji.gov.pl